แนะนำการเช็คกรมธรรม์ทิพยประกันชีวิต และช่องทางการเช็คกรมธรรม์

ความแตกต่างระหว่างประกันภัยและประกันชีวิต เช็คกรมธรรม์ทิพยประกันชีวิต 2567

ก่อนจะเช็คกรมธรรม์ทิพยประกันชีวิต หรือเช็คกรมธรรม์ออนไลน์ทิพย์ประกันภัย เรามาทำความเข้าใจกันก่อนดีกว่า ว่าระหว่างประกันภัยและประกันชีวิตมีความแตกต่างกันยังไง ทำแล้วได้อะไร 
ประกันภัย หรือ Non – life Insurance เป็นประกันที่อยู่นอกเหนือจากประกันชีวิต เน้นการดูแลทรัพย์สิน และลดความเสี่ยงเป็นหลัก เช่น ประกันรถ ประกันบ้าน และประกันทรัพย์สิน
ส่วนประกันชีวิต หรือ life Insurance คือ ประกันที่ผู้เอาประกันและบริษัทได้ทำสัญญากัน หากผู้เอาประกันเสียชีวิต หรือเกิดเหตุการณ์เจ็บป่วยตามที่ได้ตกลงในเงื่อนไข บริษัทประกันก็จะดูแลตามที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์
เมื่อรู้จักประกันทั้งสองอย่างแล้ว จะเห็นได้ว่าการเช็คกรมธรรม์ทิพยประกันชีวิต และเช็คกรมธรรม์ออนไลน์ทิพยประกันภัยมีความสำคัญอยู่ไม่น้อย เพราะการเช็คกรมธรรม์ทิพยประกันชีวิต หรือเช็คกรมธรรม์ออนไลน์ทิพยประกันภัย จะช่วยให้เราได้ตรวจสอบข้อมูล รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ 

 

เช็คกรมธรรม์ทิพยประกันชีวิต 2567

สำหรับการเช็คกรมธรรม์ทิพยประกันชีวิต ผู้เอาประกันสามารถทำได้ง่าย ๆ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น 

  • การเช็คกรมธรรม์ทิพยประกันชีวิตที่บริษัท สามารถติดต่อได้ที่ ทิพยประกันชีวิตโทร 02 118 5555 
  • เช็คกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านตัวแทนทิพยประกันชีวิตที่เราซื้อประกันออนไลน์ด้วย 
  • เช็คกรมธรรม์ออนไลน์ทิพยประกันภัยได้ที่ www.tipinsure.com หรือผ่านช่องทาง TIP insure แอปพลิเคชั่นได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

เช็คกรมธรรม์ทิพยประกันชีวิต รักษาสิทธิประโยชน์ประกันที่เคยทำไว้ 

บางครั้งเราก็อาจจะลืมไปแล้วก็ได้ว่า ครั้งหนึ่งเคยทำประกันไว้ หรือตอนนี้มีประกันที่ไหนบ้างที่เราเคยทำไว้แต่ลืมไปแล้ว ซึ่งการเช็คกรมธรรม์ทิพยประกันชีวิตก็จะช่วยให้เราสามารถรักษาสิทธิประโยชน์ของเรา รวมถึงได้รู้ตรวจสอบข้อมูลที่สำคัญ หากมีเงินหรือสิทธิ์ต่าง ๆ เหลือในประกันที่เคยทำไว้ การเช็คกรมธรรม์ทิพยประกันชีวิตก็จะช่วยให้เราได้รับสิทธิ์เหล่านั้น ซึ่งปัจจุบันก็มีช่องทางการเช็คกรมธรรม์ทิพยประกันชีวิตมากขึ้น เช่น ช่องทางออนไลน์ ติดต่อทิพยประกันชีวิตโทร หรือผ่านทางตัวแทนตัวแทนทิพยประกันชีวิต แต่ถ้าทำประกันไว้นานแล้วล่ะ จะเช็คกรมธรรม์ทิพยประกันชีวิตยังไง
ช่องทางแรก คือ เช็คกรมธรรม์ทิพยประกันชีวิตที่ คปภ. หรือคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ช่องทางนี้จะช่วยให้เรารู้ว่า เราเคยทำกรมธรรม์ทิพยประกันภัยประกันรถยนต์อะไรบ้าง หากตรวจสอบข้อมูลแล้วมีสถานะขึ้นมาว่า “หมดอายุ” ก็ถือว่ากรมธรรม์ทิพยประกันชีวิตหมดความคุ้มครองไปแล้ว
ช่องทางที่สอง คือ เช็คกรมธรรม์ทิพยประกันชีวิตผ่านหน่วยงาน “กองทุนประกันชีวิต” เพียงแค่กรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น เลขบัตรประชาชน ชื่อ นามสกุลของผู้เอาประกันภัยผ่านเว็บไซต์ www.lifeif.or.th เราก็จะรู้ข้อมูลกรมธรรม์ทิพยประกันชีวิตที่เรามีอยู่

error

สนุกกับบล็อกนี้? กรุณากระจายคำ:)