กรมธรรม์ประกันภัยสำคัญอย่างไร รายละเอียดของกรมธรรม์ประกัน 2024

กรมธรรม์ประกันภัยคืออะไร? กรมธรรม์ประกันภัยมีความสำคัญอย่างไร?

เอกสารสำคัญที่มาพร้อมกับการทำประกันภัย คือ กรมธรรม์ประกันภัยซึ่งเป็นเอกสารที่มีรายละเอียดสำคัญในการทำประกันภัยของเรา และสำคัญมากที่เราจะต้องเก็บรักษากรมธรรม์ประกันภัยของเราไว้ให้ดี อย่าหายเด็ดขาด ทำไมกรมธรรม์ประกันภัยถึงมีความสำคัญมากขนาดนั้น?
กรมธรรม์ประกันภัยคือ เอกสารสำคัญในการทำประกันภัย เป็นหลักฐานว่าเรา หรือผู้เอาประกันภัยจะเป็นผู้รับประโยชน์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยอย่างถูกต้อง ซึ่งภายในกรมธรรม์ประกันภัยก็จะมีรายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยที่สำคัญต่าง ๆ เช่น รายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยของผู้เอาประกันภัย รายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยความคุ้มครองต่าง ๆ อัตราเบี้ยประกัน งวดการชำระ วันที่ได้รับความคุ้มครองและวันที่สิ้นสุดความคุ้มครอง ซึ่งการซื้อประกันภัยก็เหมือนกับการซื้อความคุ้มครองให้กับตัวเอง ดังนั้นสิ่งที่ระบุไว้ภายในกรมธรรม์ประกันภัยก็เป็นเหมือนหลักฐานว่าเราจะได้รับการคุ้มครองตามนั้นจริง ๆ 

กรมธรรม์ประกันภัยหายต้องทำอย่างไร?

เราได้รู้กันไปแล้วว่า กรมธรรม์ประกันภัยคืออะไร? และกรมธรรม์ประกันภัยมีความสำคัญอย่างไร? ดังนั้นหากเราทำกรมธรรม์ประกันภัยหายล่ะ เราสามารถทำอะไรได้บ้าง?
หากเราทำกรมธรรม์ประกันภัยหาย ก็อย่าเพิ่งกังวลหรือตกใจจนเกินไป เราสามารถขอสำเนากรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัทประกันภัย หรือตัวแทน นายหน้าที่เราทำประกันภัยไว้ได้ ไม่ว่าเราจะทำกรมธรรม์ประกันภัยวิริยะ กรมธรรม์ประกันภัย aia หรือกรมธรรม์ประกันภัยทิพยประกันภัย บริษัทเหล่านี้จะเก็บข้อมูลของเราไว้ให้ เมื่อเราทำกรมธรรม์ประกันภัยหาย เราสามารถยื่นทำเรื่องของสำเนาได้เลย ในบางกรณีเราอาจจะต้องยื่นแจ้งความ เพื่อเอาไปแจ้งความไปยื่นเรื่องกับบริษัทประกันที่เราทำ ซึ่งเราจะได้รับกรมธรรม์ประกันภัยใหม่ประมาณ 1 – 2 สัปดาห์ (หากกรมธรรม์ประกันภัยไม่ได้กาย แต่เกิดการชำรุดหรือขาด เราก็สามารถทำเรื่องขอกรมธรรม์ประกันภัยใหม่ได้เช่นกัน) 

การยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยหรือเวนคืนกรมธรรม์สามารถทำได้หรือไม่? 

บ่อยครั้งการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยหรือเวนคืนกรมธรรม์มักจะเกิดจากการที่เราไม่ได้ศึกษารายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยให้ดีก่อนที่เราจะตัดสินใจทำประกันภัยนั้น ๆ และก็มักจะเกิดขึ้นกับคนที่ตกลงทำประกันกับบริษัทประกันทางโทรศัพท์ แต่เมื่อเหตุการณ์แบบนี้ไปแล้ว เราสามารถยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยหรือเวนคืนกรมธรรม์ได้หรือไม่? คำตอบก็คือ สามารถทำได้ โดยต้องทำตามระยะเวลาที่กำหนด และได้ระบุไว้ภายในกรมธรรม์ประกันภัย นับตั้งแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยได้รับเล่มกรมธรรม์ประกันภัย หากทำการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยหรือเวนคืนกรมธรรม์ตามระยะเวลาที่กำหนด ก็จะได้รับเบี้ยประกันคืน (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทประกันนั้น ๆ ) แต่ถ้าหากเลยระยะเวลาที่กำหนดไปแล้ว ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม หากทำการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยหรือเวนคืนกรมธรรม์ในเวลาดังกล่าว เราจะไม่ได้รับเงินคืน หรืออาจจะได้คืนน้อยกว่าจำนวนที่เราเสียไป ซึ่งอาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่ ดังนั้นหากต้องการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยหรือเวนคืนกรมธรรม์ จะต้องทำตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น

error

สนุกกับบล็อกนี้? กรุณากระจายคำ:)