บริษัทเดอะวันประกันภัย

เดอะวันประกันภัยประกันหมายเลข 1 มาแรง

ระยะคุ้มครอง

ขึ้นอยู่กับประกัน

วงเงินคุ้มครอง

ขึ้นอยู่กับประกัน

อายุรับประกัน

ขึ้นอยู่กับประกัน


ย้อนประวัติเดอะวันประกันภัยก่อนถูกสั่งปิด 

บริษัทเดอะวันประกันภัย The One Insurance (เดอะวันประกันภัยชื่อเดิม “สินทรัพย์ประกันภัย) บริษัทที่เพิ่งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อแบรนด์ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นสากล และทันต่อความต้องการในยุคดิจิทัล เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2566 ซึ่งบริษัทเดอะวันประกันภัยได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการโดยการเพิ่มคุณภาพการให้บริการกับลูกค้ามากขึ้น และเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าจะได้รับความคุ้มครองจากเดอะวันประกันภัยตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ภายในกรมธรรม์เดอะวันประกันภัยแน่นอน แต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น เมื่อบริษัทเดอะวันประกันภัยได้ออกผลิตภัณฑ์โควิด – 19 เดอะวันประกันภัยเจอจ่ายจบ ที่มีผู้เอาประกันร้องเรียนเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเดอะวันประกันภัยได้บีบลูกค้าให้ยกเลิกประกันโควิด เนื่องจากไม่มีความสามารถในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน คปภ. จึงสั่งปิดเดอะวันประกันภัย โดยเพิกถอนใบอนุญาตการ และส่งผลให้เดอะวันประกันภัยล้มละลายในที่สุด

 

ลูกค้าเดอะวันประกันภัยโควิดทำยังไง? หลังเดอะวันประกันภัยปิดกิจการ 

เมื่อได้รู้ว่าบริษัทเดอะวันประกันภัยถูกสั่งปิด ลูกค้าเดอะวันประกันภัยโควิดที่ได้ทำประกันกับเดอะวันประกันภัยเจอจ่ายจบอาจจะยังไม่รู้ว่าต้องทำยังไงบ้าง เพื่อจะได้รับการช่วยเหลือหลังจากเจอผลกระทบจากเดอะวันประกันภัยเจอจ่ายจบ วันนี้เราจึงมาบอกข้อแนะนำที่ลูกค้าเดอะวันประกันภัยโควิดจะต้องทำเพื่อได้รับความช่วยเหลือ 

  • หากมีความเสียหาย และต้องเรียกเคลม สามารถติดต่อได้ที่กองทุนวินาศภัย เพื่อรับชำระหนี้ และรับจ่ายสินไหมทดแทนตามที่เดอะวันประกันภัยได้อนุมัติค่าสินไหมทดแทนให้แล้ว 
  • หากยังไม่มียอดเคลม แต่มีกรมธรรม์ของเดอะวันประกันภัย และยังไม่ได้รับความเสียหาย สามารถขอรับเบี้ยคืนได้ที่กองทุนวินาศภัย โดยกองทุนจะคืนเบี้ยประกันเดอะวันประกันภัยเป็นเงินสด ลูดค้าเดอะวันประกันภัยเดิมสามารถนำไปซื้อประกันภัย เพื่อรับความคุ้มครองได้ที่บริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ 

เดอะวันประกันภัยกับบทเรียนที่สอนเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของชีวิต 

การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ได้ส่งผลทำให้ชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไป หลายคนมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น และอยากได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับชีวิต ซึ่งบริษัทเดอะวันประกันภัยก็ได้เห็นช่องทางที่จะทำให้ผู้คนได้มีประกันดี ๆ เพื่อคุ้มครองเกี่ยวกับโรคระบาด โดยออกประกันเดอะวันประกันภัยเจอจ่ายจบ แต่ใครจะไปคาดคิดว่าเดอะวันประกันภัยเจอจ่ายจบจะเป็นเดอะวันประกันภัยตัวสุดท้ายที่ออกมา เมื่อเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้น ทำให้เดอะวันประกันภัยได้ออกมายุติบทบาทของการดำเนินการด้านประกันภัยที่ได้ดำเนินธุรกิจมาย่างยาวนาน และไม่เพียงแต่เดอะวันประกันภัยเท่านั้น บริษัทประกันอื่น ๆ ก็ทยอยถูกสั่งปิดด้วยเช่นกัน นี่ทำให้รู้ว่าสถานการณ์ในชีวิตเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา การคาดเดาถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นย่อมมีความเสี่ยงเสมอ ดังนั้นควรวางแผนในการใช้ชีวิตปัจจุบันดีกว่าไปคาดการณ์ถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น 

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

ไทยวิวัฒน์ประกันภัยพร้อมให้วงเงินประกันสูง

ระยะคุ้มครอง

ถึง ขึ้นอยู่กับประกัน

วงเงินคุ้มครอง

ถึง ขึ้นอยู่กับประกัน

อายุรับประกัน

ขึ้นอยู่กับประกัน

ประกันสยามสไมล์มีหลากหลายประเภทให้เลือก

ระยะคุ้มครอง

ถึง ขึ้นอยู่กับประกัน

วงเงินคุ้มครอง

ถึง ขึ้นอยู่กับประกัน

อายุรับประกัน

ขึ้นอยู่กับประกัน

ประกันไอโออิ เปิดให้บริการทางออนไลน์แล้ว

ระยะคุ้มครอง

ถึง ขึ้นอยู่กับประกัน

วงเงินคุ้มครอง

ถึง ขึ้นอยู่กับประกัน

อายุรับประกัน

ขึ้นอยู่กับประกัน

error

สนุกกับบล็อกนี้? กรุณากระจายคำ:)