บริษัทเดอะวันประกันภัย

เดอะวันประกันภัยประกันหมายเลข 1 มาแรง

ระยะคุ้มครอง

ขึ้นอยู่กับประกัน

วงเงินคุ้มครอง

ขึ้นอยู่กับประกัน

อายุรับประกัน

ขึ้นอยู่กับประกัน


ย้อนประวัติเดอะวันประกันภัยก่อนถูกสั่งปิด 

บริษัทเดอะวันประกันภัย The One Insurance (เดอะวันประกันภัยชื่อเดิม “สินทรัพย์ประกันภัย) บริษัทที่เพิ่งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อแบรนด์ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นสากล และทันต่อความต้องการในยุคดิจิทัล เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ซึ่งบริษัทเดอะวันประกันภัยได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการโดยการเพิ่มคุณภาพการให้บริการกับลูกค้ามากขึ้น และเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าจะได้รับความคุ้มครองจากเดอะวันประกันภัยตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ภายในกรมธรรม์เดอะวันประกันภัยแน่นอน แต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น เมื่อบริษัทเดอะวันประกันภัยได้ออกผลิตภัณฑ์โควิด – 19 เดอะวันประกันภัยเจอจ่ายจบ ที่มีผู้เอาประกันร้องเรียนเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเดอะวันประกันภัยได้บีบลูกค้าให้ยกเลิกประกันโควิด เนื่องจากไม่มีความสามารถในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน คปภ. จึงสั่งปิดเดอะวันประกันภัย โดยเพิกถอนใบอนุญาตการ และส่งผลให้เดอะวันประกันภัยล้มละลายในที่สุด

 

ลูกค้าเดอะวันประกันภัยโควิดทำยังไง? หลังเดอะวันประกันภัยปิดกิจการ 

เมื่อได้รู้ว่าบริษัทเดอะวันประกันภัยถูกสั่งปิด ลูกค้าเดอะวันประกันภัยโควิดที่ได้ทำประกันกับเดอะวันประกันภัยเจอจ่ายจบอาจจะยังไม่รู้ว่าต้องทำยังไงบ้าง เพื่อจะได้รับการช่วยเหลือหลังจากเจอผลกระทบจากเดอะวันประกันภัยเจอจ่ายจบ วันนี้เราจึงมาบอกข้อแนะนำที่ลูกค้าเดอะวันประกันภัยโควิดจะต้องทำเพื่อได้รับความช่วยเหลือ 

  • หากมีความเสียหาย และต้องเรียกเคลม สามารถติดต่อได้ที่กองทุนวินาศภัย เพื่อรับชำระหนี้ และรับจ่ายสินไหมทดแทนตามที่เดอะวันประกันภัยได้อนุมัติค่าสินไหมทดแทนให้แล้ว 
  • หากยังไม่มียอดเคลม แต่มีกรมธรรม์ของเดอะวันประกันภัย และยังไม่ได้รับความเสียหาย สามารถขอรับเบี้ยคืนได้ที่กองทุนวินาศภัย โดยกองทุนจะคืนเบี้ยประกันเดอะวันประกันภัยเป็นเงินสด ลูดค้าเดอะวันประกันภัยเดิมสามารถนำไปซื้อประกันภัย เพื่อรับความคุ้มครองได้ที่บริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ 

เดอะวันประกันภัยกับบทเรียนที่สอนเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของชีวิต 

การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ได้ส่งผลทำให้ชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไป หลายคนมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น และอยากได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับชีวิต ซึ่งบริษัทเดอะวันประกันภัยก็ได้เห็นช่องทางที่จะทำให้ผู้คนได้มีประกันดี ๆ เพื่อคุ้มครองเกี่ยวกับโรคระบาด โดยออกประกันเดอะวันประกันภัยเจอจ่ายจบ แต่ใครจะไปคาดคิดว่าเดอะวันประกันภัยเจอจ่ายจบจะเป็นเดอะวันประกันภัยตัวสุดท้ายที่ออกมา เมื่อเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้น ทำให้เดอะวันประกันภัยได้ออกมายุติบทบาทของการดำเนินการด้านประกันภัยที่ได้ดำเนินธุรกิจมาย่างยาวนาน และไม่เพียงแต่เดอะวันประกันภัยเท่านั้น บริษัทประกันอื่น ๆ ก็ทยอยถูกสั่งปิดด้วยเช่นกัน นี่ทำให้รู้ว่าสถานการณ์ในชีวิตเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา การคาดเดาถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นย่อมมีความเสี่ยงเสมอ ดังนั้นควรวางแผนในการใช้ชีวิตปัจจุบันดีกว่าไปคาดการณ์ถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น 

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

อลิอันซ์อยุธยาประกันภัยรถยนต์มีเงื่อนไขอะไรบ้าง?

ระยะคุ้มครอง

ถึง สูงสุด 1 ปี (ต่อเพิ่มได้)

วงเงินคุ้มครอง

ถึง ไม่เกิน 10 ล้านบาท

อายุรับประกัน

จนอายุรถถึง 20 ปี

ประกันสยามสไมล์มีหลากหลายประเภทให้เลือก

ระยะคุ้มครอง

ถึง ขึ้นอยู่กับประกัน

วงเงินคุ้มครอง

ถึง ขึ้นอยู่กับประกัน

อายุรับประกัน

ขึ้นอยู่กับประกัน

ไทยวิวัฒน์ประกันภัยพร้อมให้วงเงินประกันสูง

ระยะคุ้มครอง

ถึง ขึ้นอยู่กับประกัน

วงเงินคุ้มครอง

ถึง ขึ้นอยู่กับประกัน

อายุรับประกัน

ขึ้นอยู่กับประกัน

error

สนุกกับบล็อกนี้? กรุณากระจายคำ:)