อยากตรวจสอบกรมธรรม์ทิพยประกันชีวิตต้องใช้เอกสารอะไรบ้างเช็คเลย!

ทำไมต้องตรวจสอบกรมธรรม์ทิพยประกันชีวิต

สิ่งที่สำคัญไม่แพ้การทำประกันภัย นั่นก็คือการตรวจสอบกรมธรรม์ประกันที่เราทำไว้ ไม่ว่าบริษัทประกันที่เราทำจะมั่นคงและน่าเชื่อถือแค่ไหน อย่างกรมธรรม์ทิพยประกันชีวิต เราก็ต้องตรวจสอบกรมธรรม์ของเราเป็นระยะ ๆ เพื่อจะตรวจสอบหรือเช็คได้ว่า เรามีประกันอะไรที่ทำไว้บ้าง ตรวจสอบสถานะกรมธรรม์ของเรา เพื่อจะไม่เสียสิทธิประโยชน์ของประกันที่เราทำไว้ แต่สาเหตุหลักจริง ๆ ที่เราต้องตรวจสอบกรมธรรม์ทิพยประกันชีวิต ไม่เพียงแค่ปกป้องสิทธิประโยชน์เท่านั้น แต่เพราะ

  • บางครั้งบริษัทประกันไม่สามารถติดต่อเราได้ เนื่องจากการย้ายที่อยู่โดยไม่ได้แจ้งบริษัทประกันทราบ ทำให้เราไม่สามารถรู้ข้อมูลในเอกสารที่เกี่ยวกับการต่ออายุประกัน และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ดังนั้นเราต้องตรวจสอบกรมธรรม์ทิพยประกันชีวิตของเรา เพื่อจะไม่พลาดการติดต่อจากบริษัทประกัน และไม่พลาดสิทธิต่าง ๆ ของเรา
  • ตรวจสอบกรมธรรม์ทิพยประกันชีวิตเพื่อทราบว่าคนที่ได้รับผลประโยชน์จากประกันมีใครบ้าง เพราะบางครั้งผ้ำประกันเสียชีวิต โดยที่ไม่ได้บอกใครว่าตนได้ทำประหันไว้ 
  • ตรวจสอบกรมธรรม์ทิพยประกันชีวิตเพื่อทราบผลประโยชน์ที่จะได้ แม้บางครั้งจะหยุดส่งเบี้ยไปแล้ว แต่ก็ยังสามารถเช็คสิทธิ์ทิพยประกันภัยได้ ว่ามีผลประโยชน์อะไรเหลือยู่บ้าง 

 

วิธีตรวจสอบกรมธรรม์ ตรวจสอบกรมธรรม์ทิพยประกันชีวิต

มีหลากหลายช่องทางที่เราสามารถตรวจสอบกรมธรรม์ทิพยประกันชีวิตได้ ซึ่งช่องทางหลักก็คือการตรวจสอบที่บริษัทประกัน แต่วิธีตรวจสอบกรมธรรม์แบบนี้ค่อนข้างยุ่งยาก เสียเวลา และยังต้องเตรียมเอกสารหลายอย่างให้วุ่นวายอีกด้วย ดังนั้นการตรวจสอบกรมธรรม์ทิพยประกันชีวิตจึงมีช่องทางที่สะดวกมากขึ้น คือ การตรวจสอบกรมธรรม์ทิพยประกันชีวิตแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ https://webapp01.dhipaya.co.th/checkpolicy/ โดยเราสามารถตรวจสอบกรมธรรม์ ค้นหากรมธรรม์ทิพยประกันภัย ตรวจสอบสถานะกรมธรรม์ และเช็คสิทธิ์ทิพยประกันภัยได้ด้วยตัวเองผ่านช่องทางนี้ได้ง่าย ๆ
นอกจากนี้ยังวิธีตรวจสอบกรมธรรม์อีกวิธีหนึ่งที่สะดวก ง่าย และสามารถตรวจสอบกรมธรรม์ทิพยประกันชีวิตได้ทุกที่ ทุกเวลา นั่นก็คือตรวจสอบกรมธรรม์ทิพยประกันชีวิตการผ่านแอปพลิเคชั่น TIP Insure ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยสามารถตรวจสอบกรมธรรม์ ค้นหากรมธรรม์ทิพยประกันภัย ตรวจสอบสถานะกรมธรรม์ และเช็คสิทธิ์ทิพยประกันภัยทั้งหมดได้ภายในแอปเดียว 

ทำประกันนานแล้ว จำรายละเอียดประกันไม่ได้ ตรวจสอบกรมธรรม์ทิพยประกันชีวิตยังไง 

บางครั้งการจำรายละเอียดประกันชีวิตที่ทำไว้ไม่ได้ ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่หลายคนต้องเจอ และเมื่อเกิดปัญหานี้ เราสามารถตรวจสอบกรมธรรม์ทิพยประกันชีวิตยังไงได้บ้าง?
ถ้ามั่นใจว่าทำประกันชีวิตไว้แน่นอน หรือมั่นใจว่ามีกรมธรรม์ทิพยประกันชีวิตมากกว่าหนึ่งฉบับ และอยากตรวจสอบกรมธรรม์ทิพยประกันชีวิต เราสามารถทำได้โดยขอคัดสำเนากรมธรรม์ทิพยประกันชีวิตที่ทำไว้ทั้งหมด เพื่อตรวจสอบกรมธรรม์ทิพยประกันชีวิตได้จากสำนักงาน คปภ. แต่ถ้าหากทำประกันไว้นานแล้ว หรือมากกว่า 10 – 20 ปี และอยากทราบสิทธิประโยชน์ที่ยังเหลือยู่ในประกัน ก็สามารถทำได้โดยตรวจสอบที่กองทุนประกันชีวิต หรือเว็บไซต์ lifeif.or.th ได้เลย

error

สนุกกับบล็อกนี้? กรุณากระจายคำ:)