ขั้นตอนการตรวจสอบประกันสังคม ช่องทางการตรวจสอบข้อมูลผู้ประกันตน

วิธีตรวจสอบประกันสังคม ทำเองได้ ง่ายนิดเดียว 

หลายคนที่ทำงานบริษัทหรือพนักงานเงินเดือนคงคุ้นเคยกับประกันสังคมเป็นอย่างดี โดยปกติแล้ว เราจะชำระเงินประกันสังคมอยู่ทุกเดือนเพื่อที่จะเป็นกองทุนให้ผู้ประกันตนสำหรับการดูแลในขณะเจ็บป่วย ซึ่งวันนี้นอกจากที่เราจะมาบอกวิธีตรวจสอบประกันสังคม ตั้งแต่การตรวจสอบข้อมูลผู้ประกันตน รวมถึงตรวจสอบสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากประกันสังคม

ตรวสอบประกันสังคม ได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง

ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิการดูแลจากกองทุนเงินประกันสังคมที่สะสมไว้ ครอบคลุมการดูแลตั้งแต่เจ็บป่วยไปจนถึงเสียชีวิต ซึ่งสามารถตรวจสอบประกันสังคมได้ผ่านเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น เช็คสถานะประกันสังคม 

1. กรณีเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุ จะได้รับการบริการทางการแพทย์ที่รวมไปถึงการปลูกถ่ายอวัยวะหรือการบำบัดไต และได้รับเงินชดเชยรายได้ในขณะที่เจ็บป่วย และได้รับสิทธิในการดูแลด้านทันตกรรมอีกด้วย

2. กรณีที่ผู้ประกันตนทุพพลภาพ 

 • ได้รับค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งทางกายของผู้ทุพพลภาพ ไม่เกิน   40000
 • ได้รับค่ารักษาพยาบาล รวมถึงเงินทดแทนการขาดรายได้ 
 • ค่าอุปกรณ์หรืออวัยวะเทียม
 • ค่ารถรับส่งผู้ทุพพลภาพ 500 บาทต่อเดือน

3. กรณีเสียชีวิต จะได้รับค่าทำศพ 40000 บาทและได้รับเงินสงเคราะห์จากกองทุน

4. กรณีคลอดบุตร

 • ค่าคลอดบุตรแบบเหมาจ่ายโดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง  13000 บาทต่อครั้ง
 • รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรอีก  50% ของค่าจ้างเฉลี่ย เป็นเวลา 90 วัน ไม่เกิน 2 ครั้ง
 • ค่าตรวจและรับฝากครรภ์ ตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศซึ่งสามารถเช็คข้อมูลประกันสังคมได้ผ่านเว็บไซต์

 

5. เงินสมทบชราภาพ อายุ 55 ปี หากสมทบไม่ถึง 180 เดือน จะได้บำเน็ญ แต่ถ้าสมทบได้เกิน 180 เดือนขึ้นไปจะได้รับบำนาญ ซึ่งถ้าหากค่าจ้างเกิน 15000 บาทต่อเดือน จะได้รับเดือนละ 3000 บาท (กรณีที่ยอดเงินสะสมไม่เกิน 180  เดือน) แต่หากจ่ายเงินสะสมเกิน 180เดือนขึ้นไป จะได้เพิ่มปีละ 225 บาท ทั้งนี้สามารถ ตรวจสอบยอดเงินสะสมของประกันสังคม ได้ผ่านทั้งทางเว็บไซต์ และแอพเช็คประกันสังคม sso

6. เงินสงเคราะห์บุตร ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6ปีบริบูรณ์จะได้รับ 600 บาทต่อเดือนต่อคน ไม่เกิน 3 คน

7. เงินสมทบในกรณีว่างงาน

 • กรณีเลิกจ้างจะได้รับเงินทดแทน  50 % ของค่าจ้างปีละไม่เกิน 6 เดือน
 • หากลาออก ได้รับเงินทดแทน 30% ของค่าจ้าง ปีละไม่เกิน 3 เดือน
 • กรณีที่เป็นเหตุสุดวิสัย จะได้เงินทดแทน 50% ของค่าจ้างปีละไม่เกิน 6 เดือน

 

วิธีตรวจสอบประกันสังคมออนไลน์  อัพเดท ปี 2567

หลายคนอาจจะไม่ทราบว่า การตรวจสอบประกันสังคมในปัจจุบันมีความสะดวกมากขึ้น ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบ สถานะได้ทั้งผ่านทางช่องทางออนไลน์และสายด่วนประกันสังคม ซึ่งวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการตรวจสอบสิทธิประกันสังคม ผ่านระบบออนไลน์ ที่ทุกคนสามารถทำเองได้ ซึ่งก็จะเป็นการเช็คสิทธิประกันสังคมด้วยเลขบัตรประชาชน

 • เช็คสิทธิได้จากเว็บไซต์ www.sso.go.th ประกันสังคม
 • สมัครเข้าใช้งานครั้งเลขด้วย เลขบัตรประชาชน 
 • กรอกข้อมูลรายละเอียดส่วนตัว ระบบจะส่งรหัส OTP มายังหมายเลขที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน
 • หลังจากนั้นท่านก็สามารถใช้งานเพื่อเช็คสิทธิประกันสังคมได้ทันที 

ซึ่งสำหรับรายละเอียดข้อมูลสามารถตรวจสอบประกันสังคมได้บนเว็บไซต์ จะมี ตั้งแต่ข้อมูลการส่งเงินสมทบ ข้อมูลสถานพยาบาลที่ลงทะเบียนไว้ ข้อมูลการใช้สิทธิประโยชน์ รวมถึงการคำนวณเงินสงเคราะห์ เป็นต้น และนอกจากนี้แล้วในปี  2024 ก็ยังสามารถตรวจสอบประกันสังคมได้ผ่านแอพเช็คประกันสังคมได้อีกด้วย ซึ่งสามารถติดตั้งได้ทั้งระบบ ios และAndroid

error

สนุกกับบล็อกนี้? กรุณากระจายคำ:)