อยากยกเลิกกรมธรรม์ประกันของตนเอง ขั้นตอนการยกเลิกกรมธรรม์ล่าสุด

รู้วิธี ยกเลิกกรมธรรม์ ต้องทำอย่างไร มีข้อดี ข้อเสีย อะไรบ้าง

 

การทำประกันเป็นผลิตภัณฑ์ที่คนไทยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพ ประกันชีวิต หรือประกันอุบัติเหตุ ซึ่งประกันเหล่านี้ก็มีวัตถุประสงค์ไว้เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต หรือช่วยวางแผนทางการเงิน อีกทั้งยังสามารถใช้ในการลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย ซึ่งในระยะเวลาหนึ่งประกันเหล่านี้อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ความต้องการในการใช้ชีวิต หลายคนจึงอาจต้อการยกเลิกประกันเหล่านี้ หรือที่เรียกกันว่า ยกเลิกกรมธรรม์ ซึ่งการตัดสินใจยกเลิกนั้นสามารถเป็นไปได้หลายเหตุผล อย่างเช่นอาจจะเจอผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่ตรงตามความต้องการมากกว่า หรือ การขาดสภาพคล่องทางการเงิน วันนี้เราก็จะมาพูดถึงวิธีการยกเลิกกรมธรรม์ ว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง รวมถึงข้อดี ข้อเสีย 

สิ่งที่ควรรู้ สำหรับการยกเลิกกรมธรรม์ 

การยกเลิกกรมธรรม์ คือการขอสิ้นสุดการคุ้มครองของผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เราซื้อไว้ ซึ่งทางผู้เอาประกันจำเป็นต้องแจ้งเรื่อง กับทางตัวแทนหรือทางบริษัทประกันนั้นๆ ซึ่งวิธีการก็จะขึ้นอยู่กับข้อตกลงที่ทำไว้กับทางบริษัท หลายคนอาจจะสงสัยว่าหากเรา ยกเลิกกรมธรรม์กี่วันได้เงินคืน ในส่วนของระยะเวลาการคืนเงินนั้นก็จะเป็นไปตามข้อตกลงที่ทำไว้กับทางบริษัทตั้งแต่ต้นอย่างเช่นการยกเลิกกรมธรรม์กรุงไทยแอกซ่าจะได้รับเงินคืนในรูปแบบของเช็คหรือโอนเข้าบัญชี ไม่เกิน 15-30 วัน หรือการยกเลิกกรมธรรม์เมืองไทยประกันซีวิตจะได้รับเบี้ยประกันคืนหลังจากหักค่าใช้จ่ายฉบับละ 500บาทและหักค่าตรวจสุขภาพตามจริง สำหรับวิธียกเลิกกรมธรรม์ สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

  1. ผู้เอาประกัน ติดต่อขอยกเลิกกรมธรรม์ กับตัวแทนหรือทางบริษัทประกัน จากนั้นจัดเตรียมเอกสารที่ต้องใช้และหนังสือยกเลิกกรมธรรม์
  2. ส่งเอกสารยกเลิกกรมธรรม์ ผ่านทางช่องทางติดต่อที่บริษัทประกันแจ้งไว้ ซึ่งหลายบริษัทก็สามารถติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ได้

 

ข้อดี ข้อเสีย ของการยกเลิกกรมธรรม์ 

สำหรับข้อดีในการยกเลิกกรมธรรม์นั้น

  1. ประโยชน์ที่มากกว่ากรมธรรม์เดิม ในช่วงระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป กรมธรรม์เดิมที่เราถืออยู่อาจจะไม่ได้ตรงตามไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของเราอีกต่อไป ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์จะช่วยให้เราได้รับผลประโยชน์ตอบโจทย์ตามไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปมากยิ่งขึ้น
  2. ลดภาระความรับผิดชอบ การซื้อกรมธรรม์ถือเป็นรูปแบบการออมเงินประเภทหนึ่งซึ่งหากในปัจจุบันผู้เอาประกันไม่สามารถแบ่งรับภาระในการชำระค่าเบี้ยประกันได้เท่าเดิมแล้ว การยกเลิกกรมธรรม์จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วงเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้ดีขึ้นได้

ข้อเสียในการยกเลิกกรมธรรม์ 

  1. การขอคืนค่าเบี้ยประกันหลังจากยกเลิกกรมธรรม์จะเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทประกันซึ่งกำหนดไว้ตั้งแต่เริ่มต้นสัญญา ประกันบางตัวควรยกเลิกกรมธรรม์ภายใน 15 วัน อย่างเช่นการยกเลิกกรมธรรม์ fwd ควรยกเลิกภายใน 15 วัน หลังจากได้รับเอกสารกรมธรรม์ หากเลย 15 วันไปแล้ว จะได้มูลค่าเงินสดคืนน้อยกว่าเบ้ยประกันที่จ่ายไปแล้ว
  2. การเสียเบี้ยประกันที่แพงขึ้นในประกันประเภทเดียวกัน เนื่องจากการจ่ายเบี้ยประกันส่วนใหญ่จะเป็นอัตราคงที่ ตลอดอายุกรมธรรม์ ดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนกรมธรรม์จะส่งผลให้ค่าเบี้ยประกันในแต่ละปีแพงขึ้นจากเดิม
  3. ประกันแผนใหม่อาจจะไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายจากโรคที่เป็นอยู่ เนื่องจากการทำประกันตัวใหม่อาจจะมีข้อจำกัดความคุ้มครองที่เปลี่ยนไปจากเดิม ดังนั้นก่อนที่จะยกเลิกกรมธรรม์ก็ควรมีการศึกษารายละเอียดให้ดีก่อนเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ที่คุ้มค่าที่สุด
error

สนุกกับบล็อกนี้? กรุณากระจายคำ:)